Oprawy introligatorskie
Oprawy introligatorskie

Oprawy introligatorskie

Trwałe i estetyczne oprawy projektów budowlanych

Kompleksowe wsparcie klientów z branży budowlanej to priorytet naszej firmy. Wydrukowaną i złożoną zgodnie z potrzebami klientów dokumentację umieszczamy w estetycznej i trwałej oprawie. Ważną pozycję w naszej ofercie stanowią oprawy introligatorskie (zamiennie nazywane oprawami architektonicznymi, oprawami zbijanymi lub oprawami AEC) spełniające wymogi obowiązującego Prawa Budowlanego.

Oprawy zgodne z wymaganiami urzędów
Oprawy introligatorskie to specjalny rodzaj opraw dokumentów budowlanych. Informacje tekstowe i rysunki techniczne są w nich trwale połączone, tak by uniemożliwić dekompletację. Sposób oprawy, który zapobiega wyjęciu lub podmianie rysunków i dokumentów, został narzucony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U., Warszawa, 3 lipca 2003 r.). Oprawa introligatorska wymagana jest przez urzędy wydające pozwolenia na budowę.
Ręczna robota, czyli estetyka i funkcjonalność
Ze starannie dobranych materiałów nasi pracownicy wykonują ręcznie okładki opraw. Rysunki składane są w taki sposób, by po oprawieniu zachowana została możliwość ich rozkładania i przeglądania. Przykładamy dużą wagę nie tylko do trwałości, ale także do estetyki wykonania. Nasze oprawy introligatorskie wyróżniają się elegancją i już samym wyglądem potwierdzają profesjonalizm naszych klientów.

Zadzwoń do nas:  575 702 378